Ontwikkelassessments

Naast de inzet van losse vakinhoudelijke scans en terugkoppeling van resultaten aan de opdrachtgever, voeren we bredere assessments. We noemen de inzet van online scans een assessment zodra deze verder gaat dan pure terugkoppeling en interpretatie van resultaten aan de opdrachtgever. Dus zodra er ook een feedbackgesprek plaats heeft met de kandidaat zelf, duiding plaatsvindt binnen de context en opportunity’s van de kandidaat en/of de menskant wordt betrokken.

LIGHT ontwikkelassessment (inhoud):

Puur via online vakinhoudelijke scan(s) en bespreking/duiding van resultaten met de kandidaat en de opdrachtgever.

DIEP ontwikkelassessment (inhoud):

Via online vakinhoudelijke scan(s) wordt objectief vastgesteld in welke richting de kracht en de ontwikkelpunten van de kandidaat liggen. Samen met de specifieke vragen van de opdrachtgever geeft dat de juiste input. De kandidaat maakt (liefst op onze locatie) een vakinhoudelijke business case (open vragen) waarna een face-to-face bespreking plaats vindt met de kandidaat over zijn wijze van beantwoording.  De aandachtspunten kunnen zo extra worden uitgediept.  Bespreking van de resultaten en bevindingen met de opdrachtgever.

BREED ontwikkelassessment (inhoud en mens) :

Combinatie van vakinhoudelijke scans met menstest en purpose, binnen de context van kandidaat.  Bespreking/duiding van resultaten met verschillende experts die samen tot één complete conclusie komen. Meestal online.

COMPLEET ontwikkelassessment (inhoud en mens):

Interviews, vakinhoudelijke business case op vakinhoud, persoonlijke reflectie en objectivering valkuilen / opportunity’s via een menstest.  De vakinhoudelijke online scans worden vooraf reeds ingezet als niveaubepaling en identificatie van aandachtspunten.  Meestal face-to-face.

We measure the actual subject-matter strength and potential of your colleague, team, candidate and your own.

Hoe werkt het ontwikkelassessment?

Het ontwikkelassessment geeft op prachtige wijze invulling aan de vraag wat een kandidaat in zich heeft in de combinatie vakinhoudelijke kracht en menselijke skills. Waar is het (gebrek aan) potentieel, hoe ontginnen we dat, wat zijn de handvatten. Waar komt iemand het best tot zijn of haar recht als professional, en wat betekent dat voor de beslissing waar de persoon en vaak ook de werkgever voor staat. We objectiveren datgene wat niet eerder te objectiveren was, met respect voor de kandidaat, op een wijze die begrip en respect voor zowel de kandidaat als de uitkomst van het ontwikkelassessment meebrengt.

We maken bij het uitvoeren van het ontwikkelassessment onderscheid tussen (potentieel) CFO assessments en Controller assessments. Bij de CFO assessments werken we met diepere analyses aan de menskant via zwaardere professionals en tools. Ook wordt er afhankelijk van de situatie een externe deskundige aan het assessment team toegevoegd.

De kracht van de online scans is groot.  In vele gevallen is een set met online scan uitslagen in combinatie met een diepte-interview en een C.V. een zeer mooie spiegel op de krachten van een persoon.  De meest voor de hand liggende conclusies betreffende waar een kandidaat past of juist niet, of aangaande mogelijke opleiding, exposure of training om daar te komen, drijven boven via een combinatie van online scans.

We kunnen echter nog veel dieper via prachtige face-to-face ontwikkelassessments. En in veel gevallen moeten we dat ook en doen we dat. Vele honderden face-to-face ontwikkelassessments zijn we inmiddels verder.  We voerden deze uit op in verschillende landen en continenten, in verschillende talen. En nog veel meer mensen vlogen in en kregen van hun werkgever deze reflectie-dag aansluitend op een meeting in Nederland.  We zagen professionals uit Hong Kong, Chile, Canada en Frankrijk.  Uit Duitsland, Indonesië en Polen.  En het ontwikkelassessment bleek steeds “spot on” de klantvraag.

Als het echt gaat om grote beslissingen en respect richting de kandidaat, als een kandidaat of werkgever het “echt” wil weten en niet bang is voor de spiegel, dan komt het ontwikkelassessment in beeld. We gebruiken de online scans als eerste thermometer om beeld te krijgen van de vakinhoudelijke krachten en spenderen dan, afhankelijk van de klantvraag,  een halve of hele dag face-to-face met de kandidaat. We gaan dan dieper in op de vakinhoudelijke krachten en omissies via een boeiende business case waarin vele tientallen oplossingen zijn. De kracht en exposure van een kandidaat brengen hem of haar naar een bepaald niveau en vervolgens proberen de assessoren het “untapped potential” er nog uit te halen. In hoeverre gaat de kandidaat met wat hulp mee in andere of diepere denkrichtingen.

De doelstelling kan variëren: recruitment, promotie, team optimalisatie, inventarisatie, etc. Maar in alle gevallen ontvangt u over uzelf of over de kandidaat een krachtige en heldere conclusie m.b.t. de vakinhoudelijke kracht en menselijke eigenschappen. En waar deze het best tot hun recht komen of hoe deze het best ontgonnen kunnen worden.

  • Ik heb inmiddels mijn assessment gelezen en herken mezelf hierin erg goed. Ook de dilemma’s waar ik tegenaan loop, zijn correct benoemd. Dus mijn complimenten verder. Ik zal hem bespreken met (…), want het is m.i. nu een nuttig instrument om het gesprek over mijn ontwikkeling en over mijn rol in de organisatie aan te gaan.
  • Ik geef mijn akkoord voor het verslag. Ik kan er volledig achter staan. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor een intense, maar mooie dag. Ik heb er erg veel plezier aan beleefd. De dag is ervaren als een cadeau.
  • Toch ben ik gelukkig ook nog bezig geweest met de teamontwikkeling. Ik sprak een paar weken geleden (…….) die bij jullie een assessment gedaan heeft i.h.k.v. een sollicitatie als regiocontroller. Hij heeft zeker steekpenningen van jullie gekregen, want zo’n enthousiaste reactie (als hij gaf) werkte enorm aanstekelijk. Wanneer schikt het om volgende week even te bellen?

Vakinhoudelijk bestaat het assessment uit een open vragen business case waarbij iedere vraag vele antwoordrichtingen en antwoord dieptes kent. Afhankelijk van kracht en potentie van de kandidaat gaat deze de een of de andere kant op, en blijft hij /zij hoog over of gaat diep. Na een eerste invulling achter de PC poogt de assessor (ervaren CFO) de kandidaat uit te nodigen ook andere oplossingsrichtingen te zien of juist dieper te gaan.

Complementair aan de vakinhoudelijke test maken we gebruiken van mens testen en daarin gecertificeerde professionals. Meest optimaal bij individuele ontwikkel trajecten is de Organic Score Card, maar we werken met name bij recruitment trajecten en team optimalisatie ook met bijvoorbeeld de TMA,  Profile Dynamics of de DISC.

Om het beeld compleet te hebben, steken we ook tijd in een diepte-interview met de kandidaat en sturen we voorafgaand aan het dag assessment een uitnodiging voor de online scan. Deze laatste geeft een simpele vergelijking t.o.v. duizenden andere kandidaten wereldwijd , als objectieve check op de uiteindelijke conclusies. Kijkt u ook even naar verder uitleg over deze online scan op deze website.

  • Ik wil jou en de anderen hartelijk danken voor jullie tijd en inspanning. Dit assessment (hoe uitgeput ik na de tijd ook was) is veruit het beste assessment dat ik ooit heb gehad. En ja dat zijn er veel. Bedankt!
  • Ik heb het rapport doorgelezen. Ik kan me hier uitstekend in vinden en geef uiteraard toestemming om dit rapport aan (….) door te sturen. Ik heb afgelopen vrijdag als een zeer positieve dag ervaren en vindt jullie bureau TOP. Nogmaals bedankt voor “dit cadeau”.