Online vakinhoudelijke scans (uitleg)

OBJECTIVERING VAN VAKINHOUDELIJKE KRACHTEN ALS UNIEKE AANVULLING OP HETGEEN U REEDS VIA H.R. TOT UW BESCHIKKING HEEFT.

Onze vakinhoudelijke scans brengen vakinhoudelijke krachten in beeld.  Deze objectivering van krachten vormt voor veel klanten en business partners een cruciale schakel bij het in kaart brengen van de kwaliteiten van de Finance professional.

Het in beeld hebben van krachten resulteert direct al in betere gesprekken met collega’s en kandidaten over posities en ontwikkeling. En daarmee in betere (gedragen) beslissingen bij functiewisselingen, invulling van functies, keuzes omtrent beslissingen en teamoptimalisatie.

De scans functioneren ook als basis en eerste thermometer bij een breder face-to-face ontwikkelassessment, waarin we naast de vakinhoud ook de menskant in kaart kunnen brengen (van drijfveren en types tot potentieel en blokkades).  Of simpelweg als filter op een groep kandidaten voor een vacature (vast of interim) of bij het in beeld brengen van krachten in een team. Natuurlijk is doormeting via een online scan ook een logische keuze bij het bepalen of verdere educatie zinvol is en waar daarbij het gewicht moet liggen.

 • De scans zijn ontwikkeld door BusinessController.nu en worden in verschillende talen en landen gevoerd. Inmiddels hebben we een referentiegroep van 10.000 Finance professionals.
 • De kracht van de scans is gelegen in de vergelijking van de resultaten van een kandidaat met de resultaten van vakgenoten. Dit zowel in absolute kracht als in nuancering van het type financial en de randjes van de krachten.
  • Is een controller bijvoorbeeld meer business controller of financial controller ?
  • Is een CFO een compliance type of meer de business partner? Hoe verhoudt deze zich t.o.v. een typisch Private Equity CFO.  Kan de CFO zelf nog operationeel mee in de “basics” of heeft deze een sterke 2e persoon op financial control achter zich nodig ?
  • Is de Finance manager meer operationeel uitvoerend of juist conceptueel sterk?
  • Is de administrateur alleen praktisch hands-on of ook in staat financial control werk op te pakken ?
  • Snapt uw IFRS expert (of fiscaal expert, of BI DATA expert) zijn/haar vakgebied echt, of staat dit gewoon stoer op zijn/haar CV ?
  • In hoeverre is de kandidaat reeds opgeschoven in de richting van Digital Finance?

Praktisch gezien wordt afhankelijk van de vraag van de klant een keuze gemaakt om één of meerdere scans in te zetten.  We geven u een beknopt overzicht van de scans, neemt u s.v.p. contact op met BusinessController.nu voor meer informatie. In deze website vindt u een actueel overzicht van de scans die openbaar zijn onder: online scans (lijst).  We onderscheiden in grote lijnen:

 • Scans op denkkracht / denkrichting
 • Scans op specifieke onderwerpen
 • Combinatiescans die breder kijken naar talent en potentieel van young professionals
 • Combinatiescans die als APK keuring breed en diep kijken naar ervaren controllers, RA’s of CFO’s.
 • Op maat gemaakte scans voor specifieke toepassingen van bedrijven (hier niet verder genoemd, maar neemt u contact op als dit ook voor u interessant kan zijn)
 • CONTROLLER SCAN (beschikbaar in NL, UK, FR, DU, SP)
 • CFO SCAN (NL, UK). Vaak in combinatie met de zwaardere specifieke Financial Control scan “Financial Control PLUS”.
 • RA: VENNOOT OF CFO ?   Heeft u als RA werkzaam in audit- of samenstel praktijk meer potentie tot (aansluiting met) een rol als partner in uw huidige omgeving en/of heeft u CFO potentie ?
 • FINANCIAL CONTROL:
  • Belgium Gaap, Dutch Gaap en ook Gaap Neutral (voor internationale toepassing)
  • In Belgium/Dutch Gaap beschikbaar in PLUS versie en STANDAARD versie
  • Zowel Dutch Gaap versie als Belgium Gaap versie in Nederlands of Engels beschikbaar
 • ADMIN CONTROL: voor operationele krachten in boekhoudingen en administraties. Kijkt echt vanaf de uitvoering naar begrip van situaties en in hoeverre kandidaten mee kunnen gaan richting Financial Control en analyses.
 • DIGITAL FINANCE: in hoever gaat de kandidaat mee in nieuwe ontwikkelingen ? Deze scans wordt vooral gebruikt om begrip en awareness in kaart te brengen als startpunt bij digitaliseringsprojecten. Onderaan deze pagina leest u hier meer over.
 • IFRS FINANCE MANAGER: echte expertise scan (NL, UK)
 • BI DATA: echte expertise scan
 • BELASTINGSCAN: echte expertise scan voor “Dutch Law” situaties van bedrijven.   Van internationale VpB , BTW en transferpricing tot lokaal fiscaal DGA advies en LH.
 • Young professional talent scans (van boekhouden en business sense tot digitale awareness)
 • Senior Controller Reflection Scan. Echt een uitgebreide brede scan voor ervaren controllers.  Waar staat de kandidaat ?  Waar zit de expertise, hoe verhoudt deze zich t.o.v. vakgenoten.  Analytisch kracht, administratieve basis, complexere accounting, FP&A, winst focus. Dit alles absoluut en objectief in beeld en vergelen met vakgenoten.
 • Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur per online scan de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat echt niet afdoende wordt gegarandeerd door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan wel zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar werkgevers op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.
 • De online scans bestaan uit vragensets waarbij er bij iedere vraag een set van 5 antwoorden wordt gegeven.  De antwoorden zijn niet altijd 100% scherp en het hangt af van de kracht en ervaring van de kandidaat welke antwoorden hij of zij kiest. Het patroon van antwoorden en de kracht van de beantwoording wordt vergeleken met de (inmiddels) anonieme professionals die de scan ook maakten.  Zo ontstaan relatieve scores en zo kunnen we uitslagen ook vergelijken met typische gemiddelden van mensen werkzaam in een bepaalde functie.  Elk van de scans heeft een groeiende referentiegroep van enkele honderden tot enkele duizenden professionals in Finance.
 • Binnen de uitslagen worden verschillende assen en dimensies onderscheiden. Via de kracht van onze databases kunnen we hier kraakheldere conclusies uit trekken. In de rapportages tonen we deze conclusies.

Digital Finance is geen IT maar Finance, de toekomst is echt al begonnen en deelt Financials en Controllers razendsnel in twee groepen.

Een veel gestelde vraag is wat de digitalisering gaat betekenen voor de professionals in Finance. Een deel van het antwoord ligt besloten in de simpele recente geschiedenis, de digitalisering is immers al ruim 20 jaar bezig. We zien reeds een aanwezig bestaand verschil in Digital Finance krachten of awareness van professionals. Sommige mensen hebben het geluk gehad prachtige stukken “Digital Finance” exposure op te doen in hun Finance rollen, vaak bij vooruitstrevende organisaties. Anderen hebben die ervaringen niet kunnen opdoen en zien, ons inziens ten onrechte, Digital Finance als iets van IT of iets van de toekomst. Onze visie is dat zowel door de versnelling van de digitalisering en door de enorme digitale mindset van jongere mensen die op de arbeidsmarkt komen , Digital Finance skills en awareness over 10 jaar gemeengoed gaan zijn bij iedereen onder de 45, terwijl de groep daarboven grote verschillen zal laten zien. Bepaalde mensen “gaan mee” en “haken aan”, anderen zijn in de hoedanigheid dat ze een plek in het arbeidsproces hebben waarin ze door kunnen zonder Digital Finance vaardigheden. Deze laatste groep beperkt zich ongetwijfeld wat betreft employability, tenzij iemand echt expert is op een bepaald vakinhoudelijk gebied. Wat zien we gebeuren ?

We zien al jaren een toenemende vraag naar pure Financial Controllers enerzijds en echte Business Controllers anderzijds. Er is een tekort aan vakmensen die zich onderscheiden op vakinhoudelijke kracht. Tevens zien we een enorme groep mensen (oud en jong) die er wat tussenin zit. Hybride werkzaamheden en veelal bezig met het overzetten van data naar rapportagevormen of het rapporteren van cijfers zonder echt zelf de bronnen te bekijken (achterkant) of impact te maken met de rapportages (voorkant). Die laatste groep gaat het op termijn steeds lastiger te krijgen. Verdergaande digitalisering resulteert natuurlijk in Digital Finance specialisten (nu vooral heel veel consultants en hippe bedrijven), maar ook in de vraag naar expertise binnen organisaties. De Financials met Digitale Finance krachten lopen voorop, zullen betere kansen krijgen, meer exposure pakken. Dit geldt zowel voor de pure experts (Finance Control, Business Control) als voor de groep in het midden.

Aldus, zal de groep in het midden die wegdraait van Digital Finance ontwikkelingen het extra zwaar krijgen. De bestaande groep Financials zonder Digital Finance skills of echte expertise komt deels klem in een trechter, nieuwe mensen met Digitale Finance krachten komen in een andere trechter die veel te ruim is en waar er ruimte is voor iedereen. Vandaag de dag is het zelfs zo erg dat eenoog vaak koning is in het land der blinden. We zien veel organisaties waar bepaalde types op handen gedragen worden omdat ze net even wat verder zijn dan hun collega’s. De hamvraag is natuurlijk: waar staat u zelf op dit gebied, waar staat uw team, wat is uw strategie naar de toekomst ? Geen waardeoordeel, maar kijkt u eens in de spiegel. Hoe zorgt u voor uzelf, hoe zorgt u voor uw collega’s? Hoe betrekt u uw huidige collega’s bij Digital Finance projecten en voorkomt u dat u betaalt voor externe consultants die schitterende ervaringen opdoen in uw organisatie terwijl uw eigen “longterm” finance staf achter het net blijft vissen.