Expertise BusinessController.nu

Na een jaar of 15 in FD/CFO rollen (zie stuk over ervaring vooraf aan BusinessController.nu), durfde Paul Kramer het aan:

Hij ontwikkelde de unieke methodiek van de online vakinhoudelijke scans en bouwde aan BusinessController.nu. De online scans op vakinhoud en de enorme databases die prachtige analyses mogelijk maken vormen zijn creatieve levenswerk.

Inmiddels weer wat jaren verder biedt BusinessController.nu prachtige producten en unieke dienstverlening. Dienstbaar op de achtergrond, werkend voor mooie klanten. Met dank ook aan de input (platform model) van vele vakinhoudelijke experts en business partners.

Vanaf zijn eerste rollen als FD/CFO was Paul opgevallen:

  • Dat er veel menstesten zijn, maar geen vakinhoudelijke testen die simpel kijken naar intuïtie, kracht en/of kennis op de echte (real life) vakinhoud van professionals in Finance. Ondanks het feit dat veel senior professionals sollicitatiegesprekken misbruiken om kandidaten te testen op vakinhoud, resulteert dit gebrek in vele gevallen tot niet-optimale beslissingen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de professional in Finance of van het Finance team.  Veelal éénzijdig gericht op de menskant en niet optimaal door het gebrek aan reflectie op de vakinhoudelijke kant.
  • Dat er grote verschillen zijn in soorten en krachten waar het professionals in Finance betreft. Zelf mensen met schijnbaar dezelfde achtergrond en ervaring kunnen wat betreft potentie en kracht totaal anders zijn. Zowel professionals zelf als CFO’s zien deze verschillen niet goed genoeg.  Veel professionals werken in een positie waar ze niet tot hun recht komen en doen zichzelf en hun werkgever daardoor tekort.
  • Dat er weinig aandacht is voor benutting van potentie van het “human capital” in Finance en het actief ontwikkelen van professionals. Veel van de beslissingen over wie op welke positie komt en veel keuzes wat betreft opleidingen kunnen echt beter. Mits we beginnen met een objectivering van de huidige krachten en het in beeld brengen van potentie / handvatten/ valkuilen.

In eerste instantie werkte Paul alleen met “open vragen” business cases. Dankzij een eerste globale klant die hem wereldwijd talent en krachten van senior professionals in Finance liet inventariseren, groeide het besef dat het type dienstverlening uniek is. Hij stapte voor de klant in een vliegtuig met een eerste versie van wat later het ontwikkelassessment zou gaan heten en wist een paar weken later dat BusinessController.nu een schot in de roos zou kunnen worden.

Naast de open vragen assessments was het echter belangrijk dat er ook online vakinhoudelijke scans met gesloten vragen zouden komen.  Alleen zo kon ook de dataverzameling uniek groot worden en het bedrijf schaalbaar. Deze scans draaien nu zowel voor BusinessController.nu zelf als (tailormade of white label) voor business partners.

CFO Magazine in België erkende direct in het begin de kracht van de tooling en mede dankzij twee mooie artikelen hebben de online scans direct ook in België voeten in de aarde gekregen.  Via een lokale partner (TriFinance België) zijn daarvoor de technische boekhoudvragen ook in Belgian Gaap overgezet.  Eén van de eerste teamdoormetingen van een Belgische bedrijf met een dochterbedrijf in de Oekraïne leverde deze mooie samenvatting:
Zie news en media

Inmiddels zijn er 10,000+ professionals wereldwijd die het reflectiemoment mochten beleven.  Waar staat de kandidaat in kracht en profiel ten opzichte van vakgenoten?  Hoe zit het team in elkaar?  Waar zitten de aandachtspunten en de opportunity’s ?  Paul Kramer doet zelf ook gewoon de feedbackgesprekken, met name ook waar het zwaardere CFO rollen betreft.

Een kandidaat voor een functie (vast/variabel, instroom of doorstroom) het reflectiemoment van een vakinhoudelijk assessment bieden is een non-brainer. Betere gesprekken en betere beslissingen zijn het gevolg.

Teamoptimalisaties en nulmetingen in Nederland of België zijn inmiddels een standaard product. Aandacht geven aan een Finance team en/of echt aandacht geven aan individuele professionals. Wat de uitkomst ook is, de meeste professionals omarmen het assessment als een cadeau.

Een assessment op een kandidaat Finance Director in Ecuador? Teamdoormeting in Wit-Rusland? Screening van kandidaten in Eqypte ?  Vergelijking van kandidaten in Myanmar of Indonesia ?  Employability.  Zero Human Capital Waste.

Achter Paul staat een prachtig IT team dat de conclusies in rapportages geautomatiseerd kan duiden door vergelijking met “peers” in de inmiddels enorme wereldwijde database. Ook het uitnodigen (door partners) van kandidaten voor de scans is prachtig geautomatiseerd.

Natuurlijk staat Paul af en toe op het podium om ervaringen en resultaten te delen. Liefst met een uitdagend verhaal en een gezonde dosis humor.

De scope van de dienstverlening en de reikwijdte van de scans zijn in de loop der jaren gegroeid van een initiële gerichtheid op “controllers” tot dekking van de bredere Finance kolom.  Hij bouwde samen met externe experts tientallen vakinhoudelijke scans op vele gebieden rondom de CFO. Objectivering van krachten met als gevolg betere gesprekken en betere (en meer gedragen) beslissingen. Van administrateur tot controller, van CFO tot vennoot bij een accountantsorganisatie. Van boekhouden en BI/DATA tot IFRS en fiscaliteit.

De combinatie van de harde “eigen” ervaringen van Paul Kramer, vele teamanalyses en ontwikkelgesprekken, betrokkenheid bij vraagstukken omtrent rollen en teams en het doormeten van 10,000 professionals wereldwijd, individueel of in groepsverband, hebben geresulteerd in een unieke verzameling data, kennis en ervaring. BusinessController.nu en haar businesspartners passen de vakinhoudelijke scans toe als standalone product of juist in combi met complementaire testen aan de menskant.

Paul Kramer werkt met BusinessController.nu voor vele Private Equity investeerders, organisaties, bedrijven, detacheerders, recruiters, opleiders en CFO’s. In zijn CFO/Controller assessments (via online scans met feedback gesprekken) en zijn face-to-face ontwikkelassessments op controllers/CFO’s komt alles samen. Op verzoek van de klant koppelen we de mens/purpose elementen ook aan de vakinhoud. Dat kan via de HR partner/tools van de klant, of via onze eigen netwerkpartners.

Natuurlijk staat Paul af en toe op het podium om ervaringen en resultaten te delen. Liefst met een uitdagend verhaal en een gezonde dosis humor.