Voorbeelden teamontwikkeling en nulmetingen

Inzet van vakinhoudelijke scans bij teamontwikkeling en nulmetingen. Via 13 mooie voorbeelden.

Case 1:

TEAMDOORMETING BIJ WERELDWIJDE ORGANISATIE IN “ANIMAL BREEDING EN GENETICS”: WELKE VESTIGINGEN HEBBEN EXTRA BEHOEFTE AAN BUSINESS CONTROL SUPPORT OF JUIST EEN ZWAKTE IN FINANCIAL CONTROL ?

De CFO van een wereldwijd bedrijf (omzet Euro 600 miljoen) met HQ in Nederland had een vraag. Na vele acquisities en nieuwe Finance mensen die daardoor aan boord waren gekomen, was het even zoeken. In welke landenorganisaties zitten nu juist voldoende sterke financials om de belangen van het HQ te dienen en juist te communiceren. En waar zitten tekorten aan business partnering skills of is juist de compliance functie (Financial Control) wat zwak. Dit om via tailormade begeleiding en training plus specifieke accenten bij toekomstige vacatures de Finance functie robuuster te maken voor haar taken.  Prachtig hoe hierbij ook onbenut talent werd geïdentificeerd.

Case 2:

TEAMANALYSE VOOR EEN BELGISCH BEDRIJF MET EEN DOCHTER IN OEKRAÏNE

In professionele samenwerking met TriFinance België deze mooie opdracht. De CFO vroeg zich af wat de krachten waren van zijn teamleden, in beide landen. Aldus inzet van de vakinhoudelijke scans.  Niet alleen kreeg hij zelf een goed beeld en kon hij daardoor betere beslissingen nemen over taakverdeling. Ook de collega’s waren blij met de reflectie. De meest belangrijke winst zat hem echter in de prachtige gesprekken die de CFO had met teamleden. Over passie en ontwikkeling.

Case 3:

TEAMDOORMETING BIJ BEKEND ONLINE WARENHUIS IN PRIVATE EQUITY HANDEN

In 2021, een Nederlands bedrijf, overgenomen door Private Equity, verwelkomde een nieuwe Manager Business Control met ongeveer 15 medewerkers. De uitdaging: datakwesties en kansen om managementinformatie te verbeteren. Bij haar aantreden streefde ze naar het ontdekken van de unieke vaardigheden van haar teamleden om toptalent te behouden en het team te optimaliseren. Dit leidde tot een brede inzet van online vakinhoudelijke scans en reflectiegesprekken om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, kennislacunes aan te vullen en groei te stimuleren.

Case 4:

TEAMDOORMETING BIJ BEKENDE AFVALVERWERKER, VAN SEMI-OVERHEID NAAR PRIVATE EQUITY

In 2021, tijdens de overgang van semi-overheid naar Private Equity, analyseerden de drie Finance Managers hun teams (25 FTE , Financial Control, Business Control, niet het SSC) van een miljardenorganisatie via de vakinhoudelijke scans. De teamleden, variërend van ervaren krachten tot jong talent, reageerden eerst wat terughoudend. Maar uiteindelijk leverde dit prachtige resultaten. De druk van nieuwe werkgeversverwachtingen en digitalisering werd gevoeld. De scans en reflectiegesprekken onthulden diverse inzichten, waaronder het niet meer lekker passen in de organisatie voor de één, de behoefte aan meer digitale vaardigheden voor veel anderen. Na de eerste ronde kozen de teams voor een Digital Learning Lab met externe experts om on-the-job te leren en passie te herontdekken terwijl ze werkten aan hun employability in een veranderende wereld.

Case 5:

TEAMDOORMETING BIJ EEN BEKENDE UITGEVER IN AMSTERDAM
Een bekende uitgever had haar Finance mensen wat te weinig aandacht gegeven. Teveel veranderingen in de organisatie en teveel wijzigingen in het management. Het team futloos geworden, dossiers in laatjes en geen veilige omgeving. De nieuwe Finance Manager wilde een nieuwe start en vroeg hulp. Ze bood iedereen een reflectiemoment via de vakinhoudelijke scans. Dubbel raak. Eindelijk de gewenste aandacht voor de teamleden en opeens ook inzicht in de werkelijke krachten van iedereen. De openheid die ontstond en het begrip voor elkaar draaide de wereld om. Eén van de collega’s sprak de historische woorden:  “We hebben al 15 jaar een teamdag gedurende welke ik met hoofd op de grond in het natte gras samen met collega’s letters moet vormen. Wat een welkome afwisseling dat de organisatie zich eindelijk afvraagt wie ik ben en wat ik kan. Dank!! ”

Case 6:

SCHOLENGEMEENSCHAP IN HET ZUIDEN VAN HET LAND: TEAMANALYSE EN TEAMBUILDING.
Een nieuwe directeur Finance had 20 collega’s onder zich. Na vele onderwijsfusies en functiewisselingen waren ze bijna allemaal business controller in titel maar niemand in ervaring of opleiding.  Een zeer divers gezelschap prachtige mensen, maar onderling niet in volle harmonie. Een analyse van de krachten (vakinhoud en mens) bracht niet alleen de totaal verschillende profielen en krachten in beeld.  Daardoor ook het ontwikkelpotentieel. In een unieke openheid werden ruzies bijgelegd en werd begripvol omgegaan met de duidelijk zichtbare verschillen. Men ging elkaar helpen in plaats van vliegen afvangen.

Case 7:

BEKEND SCHOONMAAK- EN BESTRIJDINGSBEDRIJF MET HQ IN DUITSLAND EN VESTIGINGEN DOOR EUROPA: TEAMANALYSE, NULMETING.
Het Duitse HQ van de organisatie kocht een Nederlands bekend bedrijf in branche. Dat op haar beurt ook weer internationale vestigingen had. Het Duitse HQ vroeg nu inzicht in alle (nieuwe en oude) “controllers” van alle vestigingen. Hoe sterk zijn de landenorganisaties, is het niveau van Finance Control en Business Partnering overal van acceptabel niveau?  En een mooie vraag: is de 2e persoon achter de Finance Manager (per land) in staat deze op te volgen? De online scans brachten mooie inzichten.

Case 8:

VLEESVERWERKER OP DE VELUWE: TEAMANALYSE, NULMETING.

Een echt Nederlands bedrijf met vestigingen in verschillende andere landen.  Alles gericht op productie en Finance werd historische gezien als kostenpost.   De CEO en de Finance Director wilden dat de teams impact gingen maken en vroegen zich af in hoeverre de zittende mensen de potentie hadden- en hoe deze te ontwikkelen. De vakinhoudelijke scans deden hun werk.  Nieuwe mensen werden jarenlang ook tegen de zelfde lat gelegd en het team toonde hernieuwde passie en kreeg respect door de vergrootte impact en betrokkenheid.

Case 7:

UITVOERINGSORGAAN: AWARENESS EN EMPLOYABILITY BINNEN HET KADER VAN ONTWIKKELINGEN OP DIGITAL FINANCE.

Waar staan onze ruim 100 controllers van verschillende afdelingen in hun ontwikkeling op Digital Finance. Via de inzet van de “Digital Finance Scan”. Deze nulmeting op personen en (opgerold) teams, de vergelijking met de vakgenoten in de private sector en de individuele reflectie gaven prachtige inzichten. Reflectie. Ieder individueel daarna de persoonlijke strategie nog eens bekijken. Wat gebeurt er in de markt en waar sta ik dan ?  Moet ik wellicht toch juist eens wel deelnemen in digitale projecten en tijd maken voor ontwikkeling? Is het dan toch geen IT, maar Finance?

Vier voorbeelden van de inzet van vakinhoudelijke scans als nulmeting bij opleiding en ontwikkeling via business partner Improfin.

Case 10:

DE GROOTSTE BOUWONDERNEMER VAN NEDERLAND.

Nulmeting via inzet van de “Controller Scan” bij aanvang van een praktijkgericht  opleidingsprogramma (inhoud en skills) voor in totaal 150 project- en business controllers in Nederland en Duitsland.

Case 11:

GROTE NEDERLANDSE AFVALVERWERKER

(niet het voorbeeld 4 hierboven). Jaarlijks terugkerende ‘Finance Academy’ met in 2022 als doel het vergroten van de ‘value added’ van controllers. De “Controller Scan” bij aanvang om vast te stellen wat de individuele stappen zouden kunnen zijn, en als trigger voor discussies m.b.t. hetgeen het team beter zou kunnen doen. Teambuilding.

Case 12:

KENNIS- EN OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ACCOUNTANTS.

Inzet van de “Controller Scan” bij wijze van intake voor een opleidingsprogramma dat openbaar accountants helpt bij de overstap naar accountant in business in de rol van controller of CFO.

Case 13:

TECHNISCHE UNIVERSITEIT.

De brede “Medior Controller Reflection Scan” ingezet als nulmeting bij een Praktijkleergang Project Controlling voor 40 projectcontrollers met de behoefte aan meer grip op onderzoeksprojecten en daarmee samenhangende succes-en faalfactoren.