Objectief vaststellen van de kracht van uw Finance team en haar teammembers, gevolgd door teamoptimalisatie. 

 

Objectiveren van krachten in uw team:

Bij uitstek zijn we in staat om verassend fris en objectief vast te stellen wat de kracht is van uw team. Kloppen de krachten van de collega’s bij de posities die ze innemen? Heeft u talenten die u niet eerder zag ?   Zullen we uw onderbuikgevoel over bepaalde collega’s voor u objectiveren ?

We tonen de krachten, individueel en van het team, afgezet t.o.v. duizenden andere professionals in Finance. Wereldwijd. Indien u wenst koppelen we individuele gesprekken en een eye-opening workshop aan het in kaart brengen van het team.

We zagen duizenden mensen via de vakinhoudelijke online scan en honderden professionals via het ontwikkelassessment. Soms zagen we de vakinhoudelijke kant en soms daarbij ook de menskant via de complementaire tool.   We onderscheiden ons van mogelijke andere aanbieders door de harde objectivering van de werkelijke vakinhoudelijke krachten op het Finance gebied.   Geen generieke IQ testen maar werkelijke inzichten in het vakgebied, waarbij we objectief kunnen zien wie het vakinhoudelijk echt snapt en wie net niet. Soms via een online spiegel, soms via face-to-face ontwikkelassessments- maar steeds weer gericht op het echte begrip van talent en potentieel van de kandidaat.

We pasten het ontwikkelassessment toe in vele landen en ten behoeve van nog veel meer nationaliteiten. We specialiseerden ons in de vakinhoudelijke krachten van professionals in Finance, met nadruk op de zeer verschillende eigenschappen en krachten die Financial Control doen onderscheiden van Business Control.

Optimalisatie van uw team:

Op exact dezelfde wijze waarop individuele ontwikkeling van professionals in Finance stokt, zo stokt ook de ontwikkeling van teams.   Gemiddeld genomen zijn professionals in Finance niet zo sterk in de focus op groei en ontwikkeling en werken ze vooral hard. Met het idee heel druk te zijn en vooral te willen voldoen aan deadlines en verwachtingen doen vele Financials zichzelf op lange termijn tekort, verliezen zelfs deels hun employability en gebruiken niet hun potentieel. Als dit speelt is echte teamontwikkeling maar beperkt mogelijk.  Bij echte teamontwikkeling zorgen we er eerst voor dat werknemer en werkgever objectief beeld hebben van krachten en potentieel van de teamleden. Leest u a.u.b. eerst nog even de pagina over de ontwikkeling van individuen voordat u aan deze pagina begint.  Pas als de individuele leden op de juiste sporen zitten en gemotiveerd werken, leren en groeien, pas dan heeft het zin om echt te werken aan teamontwikkeling. In de praktijk zie je dat andersom, omdat simpele vormen van teamontwikkeling en leuke heidedagen nu eenmaal makkelijk in te passen zijn en natuurlijk ook best, tot op zekere hoogte, effect hebben.

Echter pas als binnen een team de veiligheid ontstaat om echt te praten over krachten, potentieel en ontwikkelwensen en pas als teamleden dit met elkaar willen delen, dan ontstaat er chemie en kan er worden gebouwd. Voor individuen is het noodzakelijk eerst zichzelf objectief te kunnen zien voordat ze echt kunnen denken aan en werken aan teamoptimalisatie. Collega’s elkaar leren begrijpen, elkaar leren helpen en elkaar helpen met groeien.  In plaats van (het andere uiterste) eilandjes die elkaar vliegen afvangen.

Bij vele opdrachten en ervaringen in het kader van teamontwikkeling kwam als rode draad voor succes naar voren:

  • Individuele objectivering van krachten, potentieel en wensen
  • Zit iedereen wel op een passende plek ? Is er ruimte om gemotiveerd te werken aan taken die passend zijn (niet te makkelijk, niet te moeilijk) , om nieuwsgierig te zijn, om te onderzoeken en om te leren.  Om ook aandacht te hebben voor een collega.
  • Teamanalyse wat betreft objectivering van krachten, potentieel en wensen van het team.
  • Terugkoppeling aan team en management van bevindingen – bewustzijn van de situatie en de mogelijkheden.
  • Creatie van ruimte en tijd om echt te leren en te groeien- en dit als teamdoelstelling te zien naast reguliere “deliverables”.
  • Budget voor externe opleidingen en cursussen alleen inzetten als het echt past.

ZERO HUMAN CAPITAL DESTRUCTION.
Van CFO level tot Controllers en Administrateurs. Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Door het vergelijken van vakinhoudelijke denkkracht en denkrichtingen met die van duizenden Finance professionals, wordt duidelijk wat voor type professional iemand is, waar ruimte ligt voor groei. Omdat we ook blokkades en handvatten kunnen duiden, zijn onze assessments bijna een non-brainer vooraf aan beslissingen: Aannemen y/n, handvatten voor goede start, welke verdere educatie, optimale baan of uitdaging, coaching nodig of gewoon een goede leermeester?