Leest u hier over de prachtige online scans op vakinhoud.  Over het meten van denkkracht verschillen tussen Business Controllers en Financial Controllers,  over pure boekhoudkracht.  Maar leest u ook over de CFO scan,  IFRS, Digital Finance, Digital DNA , B.I. en Cyber Security.   We meten technische kennis versus business partnering. En we meten, als u dat interessant vindt, eveneens in hoeverre u al Digital Finance awareness en inzichten heeft.  Leest u over onze visie hierop graag het stukje helemaal onder aan deze pagina.

Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur per online scan de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat echt niet afdoende wordt gegarandeerd door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan wel zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar werkgevers op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

De scans zijn gebaseerd op de bevindingen van honderden ontwikkelassessments wereldwijd op professionals, in combinatie met tientallen jaren internationale CFO / CEO ervaring van de ontwikkelaars. We vonden en bouwden een set hoogst onderscheidende vragen en antwoorden. Hierbij zijn bij de meeste vragen meerdere antwoorden goed, maar gaat het om de nuance. Slechts via authentieke vakinhoudelijke kracht maakt een kandidaat het onderscheid tussen antwoorden die net wel goed of net niet goed zijn.

Onze vakinhoudelijke scans brengen vakinhoudelijke krachten in beeld.  Deze objectivering van krachten vormt voor veel klanten en business partners een cruciale schakel bij het in kaart brengen van de kwaliteiten van de Finance professional.  Dit ook als basis en eerste thermometer bij een breder ontwikkelassessment,  als filter op een groep kandidaten voor een vacature of bij het in beeld brengen van relatieve krachten in een team.

De online scans bestaan uit vragensets waarbij er bij iedere vraag een set van 5 antwoorden wordt gegeven.  De antwoorden zijn niet altijd 100% scherp en het hangt af van de kracht en ervaring van de kandidaat welke antwoorden hij of zij kiest. Het patroon van antwoorden en de kracht van de beantwoording wordt vergeleken met de (inmiddels) anonieme professionals die de scan ook maakten.  Zo ontstaan relatieve scores en zo kunnen we uitslagen ook vergelijken met typische gemiddelden van mensen werkzaam in een bepaalde functie.  Elk van de scans heeft een groeiende referentiegroep van enkele honderden tot enkele duizenden professionals in Finance.

Binnen de uitslagen worden verschillende assen en dimensies onderscheiden. Via de kracht van onze databases kunnen we hier kraakheldere conclusies uit trekken. In de rapportages tonen we deze conclusies.

Puur kijkend naar professionals in Finance onderscheiden we drie hoofdgroepen van scans die voor een volledig beeld van brede professionals complementair (dus alle drie) ingezet kunnen worden.   We constateren dat de inzet van één scan sterk is, maar zodra we twee of drie scanresultaten van één persoon samenvoegen in combinatie met een feedbackgesprek, is de conclusie waterdicht.

 • (I) Generieke controller scan: Denkkracht en denkrichting (op intellectueel niveau starter/bachelor, generieke controller of CFO-level): is de professional meer rapportage gedreven of juist de business partner vanuit Finance, beide of beide niet ?  Deze scan wordt vaak ingezet op groepen en op individuen als eerste graadmeter van de kracht en de richting van de professional(s).   Is de persoon bijvoorbeeld in denkkracht business controller of financial controller. De “generieke controller” scan voeren we in drie talen: NL, FR en UK.  Deze test hebben we vele duizenden keren mogen toepassen.  De CFO scan voeren we in NL en UK taalversies, net als de bachelor scan.  Deze laatste, de Bachelor scan, heeft onder andere ruim 1000 afstudeerders van verschillende hogescholen in haar referentie database.
 • (II) Pure Financial Control: Basic hygiëne op boekhouden en rapportage in Dutch Gaap (NL taal) , Belgium Gaap (taal: NL of UK) of in een Gaap neutrale test (taal: NL of UK). Op uitvoerend niveau (FC STANDAARD) of op leidinggevend niveau (FC PLUS). Deze scan wordt vaak ingezet om naast (of in plaats van) de denkkracht en de denkrichting van de professional juist ook te zien of  en in hoeverre de basis kwaliteiten in financial control aanwezig zijn.  Of als het gaat om een pure Financial Controller:  hoe ver en hoe diep gaat deze dan mee.  Is de kandidaat vooral theoretisch onderlegd of juist ook praktisch handig ,  beide of beide niet ?  Is de kandidaat een type hoofd administratie, type RA zonder operationele handigheid of juist heel handig maar haakt deze af zodra het complex wordt.  Gewoon vol in boekingsgangen, consolidatie, voorzieningen, tussenrekeningen, BTW en nog veel meer.
 • (III) Digital Finance. In hoeverre bent u als professional in Finance ook digitaal ingesteld en gaat u mee in ontwikkelingen? Deze scan bestaat op standaard niveau (uitvoerend financial) of op expert niveau (echt actief betrokken bij beslissingen en uitvoering van digitalisering). (NL)

 

Naast deze hoofdgroepen hebben we samen met onze partners en veelal op verzoek van klanten de volgende scans gebouwd:

 • Unieke Expertise testen in accounting/reporting:
  • (a) IFRS scan. Snapt u de beginselen van IFRS en in hoeverre gaat u mee in het diepe? Bent u meer de vakexpert of juist de operationele professional met een stevige IFRS basis? (NL/UK)
 • Niet specifiek voor Financials, maar voor bredere lagen professionals:
  • (a) Digital DNA (digitaal aware versus digitaal kundig) (NL)
  • (b) Cyber Security Awareness (awareness in handelen en risico, licht technisch) (NL/UK)
  • (c) Cyber Security Expert op inhoud (op de assen techniek en awareness, begrijpt u het echt?)  (NL/UK)
  • (d) Business Intelligence (techniek, business partner, beide of beide niet ?)    (NL)

 

Onze visie op relevantie van Digital Finance voor Financial Controllers en Business Controllers:

VISIE: Digital Finance is geen IT maar Finance, de toekomst is echt al begonnen en deelt Financials en Controllers razendsnel in twee groepen.

Een veel gestelde vraag is wat de digitalisering gaat betekenen voor de professionals in Finance. Een deel van het antwoord ligt besloten in de simpele recente geschiedenis, de digitalisering is immers al ruim 20 jaar bezig. We zien reeds een aanwezig bestaand verschil in Digital Finance krachten of awareness van professionals. Sommige mensen hebben het geluk gehad prachtige stukken “Digital Finance” exposure op te doen in hun Finance rollen, vaak bij vooruitstrevende organisaties. Anderen hebben die ervaringen niet kunnen opdoen en zien, ons inziens ten onrechte, Digital Finance als iets van IT of iets van de toekomst. Onze visie is dat zowel door de versnelling van de digitalisering en door de enorme digitale mindset van jongere mensen die op de arbeidsmarkt komen , Digital Finance skills en awareness over 10 jaar gemeengoed gaan zijn bij iedereen onder de 45, terwijl de groep daarboven grote verschillen zal laten zien. Bepaalde mensen “gaan mee” en “haken aan”, anderen zijn in de hoedanigheid dat ze een plek in het arbeidsproces hebben waarin ze door kunnen zonder Digital Finance vaardigheden. Deze laatste groep beperkt zich ongetwijfeld wat betreft employability, tenzij iemand echt expert is op een bepaald vakinhoudelijk gebied. Wat zien we gebeuren ?

We zien al jaren een toenemende vraag naar pure Financial Controllers enerzijds en echte Business Controllers anderzijds. Er is een tekort aan vakmensen die zich onderscheiden op vakinhoudelijke kracht. Tevens zien we een enorme groep mensen (oud en jong) die er wat tussenin zit. Hybride werkzaamheden en veelal bezig met het overzetten van data naar rapportagevormen of het rapporteren van cijfers zonder echt zelf de bronnen te bekijken (achterkant) of impact te maken met de rapportages (voorkant). Die laatste groep gaat het op termijn steeds lastiger te krijgen. Verdergaande digitalisering resulteert natuurlijk in Digital Finance specialisten (nu vooral heel veel consultants en hippe bedrijven), maar ook in de vraag naar expertise binnen organisaties. De Financials met Digitale Finance krachten lopen voorop, zullen betere kansen krijgen, meer exposure pakken. Dit geldt zowel voor de pure experts (Finance Control, Business Control) als voor de groep in het midden.

Aldus, zal de groep in het midden die wegdraait van Digital Finance ontwikkelingen het extra zwaar krijgen. De bestaande groep Financials zonder Digital Finance skills of echte expertise komt deels klem in een trechter, nieuwe mensen met Digitale Finance krachten komen in een andere trechter die veel te ruim is en waar er ruimte is voor iedereen. Vandaag de dag is het zelfs zo erg dat eenoog vaak koning is in het land der blinden. We zien veel organisaties waar bepaalde types op handen gedragen worden omdat ze net even wat verder zijn dan hun collega’s. De hamvraag is natuurlijk: waar staat u zelf op dit gebied, waar staat uw team, wat is uw strategie naar de toekomst ? Geen waardeoordeel, maar kijkt u eens in de spiegel. Hoe zorgt u voor uzelf, hoe zorgt u voor uw collega’s? Hoe betrekt u uw huidige collega’s bij Digital Finance projecten en voorkomt u dat u betaalt voor externe consultants die schitterende ervaringen opdoen in uw organisatie terwijl uw “longterm” finance staff achter het net blijft vissen.

 

Meest logisch worden de scans ingezet bij:

 • het initieel filteren van kandidaten (recruitment)
 • een objectieve veiligheidscheck op de laatste 2 of 3 kandidaten (recruitment) voor vast of interim
 • het doormeten van een afdeling (iedereen op juiste stoeltje, complementair aan elkaar, etc.)
 • het identificeren van talent bij integratie/acquisitie processen
 • het objectiveren in breedste zin van het woord van krachten van professionals in Finance

Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Duizenden kandidaten keken al in onze spiegels. We delen ook graag onze bevindingen, bijvoorbeeld met workshops over het verschil tussen business controllers en financial controllers. Alsmede over hoe beide groepen professionals meer impact kunnen maken.