Online scan professionals in Finance (van controller tot CFO)

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet wordt bepaald uit opleidingsniveau of een CV, maar via de scan zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar ze op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

We kunnen aantonen of een kandidaat meer Financial Control georiënteerd is, dan wel beter past in en rol als business partner. En we tonen aan waar de kandidaat staat t.o.v. duizenden Finance professionals wereldwijd.

De scans zijn gebaseerd op de bevindingen van honderden ontwikkelassessments wereldwijd op Finance professionals (leest u hierover meer elders op deze site), in combinatie met tientallen jaren internationale CFO / CEO ervaring van de ontwikkelaars. We vonden en bouwden een set hoogst onderscheidende vragen en antwoorden. Hierbij zijn bij de meeste vragen meerdere antwoorden goed, maar gaat het om de nuance. Slechts via authentieke vakinhoudelijke kracht maakt een kandidaat het onderscheid tussen antwoorden die net wel goed of net niet goed zijn. De kandidaat verdeelt 5 punten over antwoorden per vraag en toont via die antwoorden zijn of haar vakinhoudelijke kracht. Alsmede de voorkeursrichting Financial Control of Business Control. In absolute zin maar ook afgezet tegenover duizenden kandidaten wereldwijd.

Voor verschillende doelgroepen hebben we verschillende niveaus.

Afstudeerder / Beginnend op arbeidsmarkt: NL/UK versie

Controller / Manager : NL / UK / FR versie

CFO : NL/ UK versie

Natuurlijk zegt de pure vakinhoudelijke denkkracht niet alles over een persoon, maar na duizenden kandidaten kunnen we stellen dat de scan scherp en precies weergeeft hoe sterk iemand is. Afhankelijk van de situatie combineren klanten de online scan al dan niet met een complementaire mens test. Leest u over deze complementaire mens testen elders op deze site.

 

Meest logisch wordt de scan ingezet bij:

  • het initieel filteren van kandidaten (recruitment)
  • een objectieve veiligheidscheck op de laatste 2 of 3 kandidaten (recruitment) voor vast of interim
  • het doormeten van een afdeling (iedereen op juiste stoeltje, complementair aan elkaar, etc.)
  • het identificeren van talent bij integratie/acquisitie processen
  • het objectiveren in breedste zin van het woord van krachten van professionals in Finance
Assessment Controller Ontwikkelassessment Controller Finance Team Optimalisatie Ontwikkeling controller

ZERO HUMAN CAPITAL DESTRUCTION.
Van CFO level tot Controllers en Administrateurs. Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Door het vergelijken van vakinhoudelijke denkkracht en denkrichtingen met die van duizenden Finance professionals, wordt duidelijk wat voor type professional iemand is, waar ruimte ligt voor groei. Omdat we ook blokkades en handvatten kunnen duiden, zijn onze assessments bijna een non-brainer vooraf aan beslissingen: Aannemen y/n, handvatten voor goede start, welke verdere educatie, optimale baan of uitdaging, coaching nodig of gewoon een goede leermeester?