Online scan professionals in Finance (van controller tot CFO)

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet wordt bepaald uit opleidingsniveau of een CV, maar via de scan zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar ze op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

We kunnen aantonen of een kandidaat meer Financial Control georiënteerd is, dan wel beter past in en rol als business partner. En we tonen aan waar de kandidaat staat t.o.v. duizenden Finance professionals wereldwijd.

De scans zijn gebaseerd op de bevindingen van honderden ontwikkelassessments wereldwijd op Finance professionals (leest u hierover meer elders op deze site), in combinatie met tientallen jaren internationale CFO / CEO ervaring van de ontwikkelaars. We vonden en bouwden een set hoogst onderscheidende vragen en antwoorden. Hierbij zijn bij de meeste vragen meerdere antwoorden goed, maar gaat het om de nuance. Slechts via authentieke vakinhoudelijke kracht maakt een kandidaat het onderscheid tussen antwoorden die net wel goed of net niet goed zijn. De kandidaat verdeelt vijf punten over antwoorden per vraag en toont via die antwoorden zijn of haar vakinhoudelijke kracht. Alsmede (bijvoorbeeld) de voorkeursrichting naar Financial Control of Business Control. In absolute zin maar ook afgezet tegenover duizenden kandidaten wereldwijd.

Onze vakinhoudelijke scans brengen vakinhoudelijke krachten in beeld.  Deze objectivering van krachten vormt voor veel klanten en business partners een cruciale schakel bij het in kaart brengen van de kwaliteiten van de Finance professional.  Dit ook als basis en eerste thermometer bij een breder ontwikkelassessment,  als filter op een groep kandidaten voor een vacature of bij het in beeld brengen van relatieve krachten in een team.

De online scans bestaan uit vragensets waarbij er bij iedere vraag een set van 5 antwoorden wordt gegeven.  De antwoorden zijn niet altijd 100% scherp en het hangt af van de kracht en ervaring van de kandidaat welke antwoorden hij of zij kiest. Het patroon van antwoorden en de kracht van de beantwoording wordt vergeleken met de (inmiddels) anonieme professionals die de scan ook maakten.  Zo ontstaan relatieve scores en zo kunnen we uitslagen ook vergelijken met typische gemiddelden van mensen werkzaam in een bepaalde functie.  Elk van de scans heeft een groeiende referentiegroep van enkele honderden tot enkele duizenden professionals in Finance.

Binnen de uitslagen worden verschillende assen en dimensies onderscheiden. Via de kracht van onze databases kunnen we hier kraakheldere conclusies uit trekken. In de rapportages tonen we deze conclusies.

Puur kijkend naar professionals in Finance onderscheiden we drie hoofdgroepen van scans die voor een volledig beeld alle drie gedaan kunnen worden:

 • (1) Denkkracht en denkrichting (op niveau bachelor, controller of CFO)
 • (2) Basic hygiëne op boekhouden en rapportage in Dutch Gaap , Belgium Gaap of in een Gaap neutrale test. Op uitvoerend niveau of op leidinggevend niveau.
 • (3) Digital Finance. In hoeverre bent u digitaal ingesteld. Deze scan op standaard niveau (uitvoerend financial) of op expert niveau (echt actief betrokken bij beslissingen en uitvoering van digitalisering).

 

Naast deze hoofgroepen hebben we samen met onze partners en veelal op verzoek van klanten de volgende scans gebouwd:

 

IFRS test:

 • (a) Snapt u de beginselen van IFRS en in hoeverre gaat u mee in het diepe? Bent u meer de vakexpert of juist de operationele professional met een stevige IFRS basis.

Niet specifiek voor Financials, maar voor bredere lagen professionals:

 • (a) Digital DNA (digitaal aware versus digitaal kundig)
 • (b) Cyber Security Awareness (awareness in handelen en risico, licht technisch)
 • (c) Cyber Security Expert op inhoud (op de assen techniek en awareness, begrijpt u het echt?)
 • (d) Business Intelligence (techniek, business partner, beide of beide niet ?)
 • het initieel filteren van kandidaten (recruitment)
 • een objectieve veiligheidscheck op de laatste 2 of 3 kandidaten (recruitment) voor vast of interim
 • het doormeten van een afdeling (iedereen op juiste stoeltje, complementair aan elkaar, etc.)
 • het identificeren van talent bij integratie/acquisitie processen
 • het objectiveren in breedste zin van het woord van krachten van professionals in Finance
Assessment Controller Ontwikkelassessment Controller Finance Team Optimalisatie Ontwikkeling controller

ZERO HUMAN CAPITAL DESTRUCTION.
Van CFO level tot Controllers en Administrateurs. Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Door het vergelijken van vakinhoudelijke denkkracht en denkrichtingen met die van duizenden Finance professionals, wordt duidelijk wat voor type professional iemand is, waar ruimte ligt voor groei. Omdat we ook blokkades en handvatten kunnen duiden, zijn onze assessments bijna een non-brainer vooraf aan beslissingen: Aannemen y/n, handvatten voor goede start, welke verdere educatie, optimale baan of uitdaging, coaching nodig of gewoon een goede leermeester?