Tailormade opleidingen Streetwise Finance

De meeste professionals in Finance reageren op wat ze zien in de cijfers in plaats van na te denken over het verschil tussen wat ze zien en wat ze hadden verwacht.  De meeste mensen verwachten ook niets. De meeste professionals in Finance zijn ook redelijk blind voor al die fantastische business informatie en business opportunity’s die zo voor het oprapen liggen. Daar verandert big data en digital finance helemaal niets aan, als je niet weet waar je moet kijken dat zie je het niet liggen.  De meeste opleidingen kijken ook vooral naar rapportages en risico beheersing, niet naar impact maken vanuit de cijfers.  Streetwise Finance kunnen we omschrijven als het echt snappen van hoe accounting/rapportage en impact maken vanuit de getallen (business partner, opportunity denken i.p.v achteruit kijken) in de praktijk werkt.  Het spel, de verborgen schatten, impact maken als business partner.  Voor Financial Controllers zeer nuttig, voor business controllers en Finance Managers een noodzaak.  Toch zien we in onze face-to-face ontwikkelassessments , naast een aantal zeer talentvolle mensen, toch ook schrikbarend gebrek aan inzicht.  Juist ook bij mensen met 10+ jaren werkervaring.  Velen zijn nooit echt opgeleid en in het diepe meegenomen.

Feedback januari 2021 door Finance Directeur internationale organisatie met verantwoordelijkheid van een aantal landen:

Dank voor de training, erg gewaardeerd. Intern heb ik ook positieve kritiek doorgegeven. Mijn ervaring is dat het doorgaans lastig is voldoende energie te houden bij finance trainingen doordat het vrij theoretisch kan zijn. Jouw energie level an sich en de praktijkvoorbeelden zorgen juist voor levendige dagen, hoe intensief dan ook. Dank daar voor en ik ga de leerpunten zeker meenemen met als uitblinkers; i) boekhouding is erg foutgevoelig, al dan niet bewust gemanipuleerd, waardoor het vooraf maken van een inschatting van de balans en p&l je dwingt de juiste vragen te stellen om dit tijdig te kunnen repareren en ii) zoek naar waar het niet goed (zoek de boef) gaat om resultaat te maximeren.

 

Via de ervaringen van honderden assessments op Finance professionals, het doorlichten van teams en onze oorspronkelijke werkervaringen in het vuur bij prachtige bedrijven, zitten we op een schat aan schitterende informatie waar we boeiend over kunnen vertellen.  De feedback is meestal dat tijdens onze workshops hernieuwde passie wordt opgedaan en dat alles “opeens” op zijn plaats valt.

Voor een aantal controllers en Finance Managers verzorgden we een intensieve tweedaagse of driedaagse “tailormade” workshop: “Finance Essentials / Streetwise Finance”.    Gebaseerd op enerzijds bevindingen uit honderden face-to-face assessments en anderzijds duizenden scans, zijn we via een intake assessment op de kandidaat in staat om haarfijn te snappen waar de schoen wringt en/of de leer-opportunity zit.  De workshop heeft hoge impact en wordt als cadeau ervaren. Eindelijk vol in de diepte en vanuit de basics snel naar het besef dat in de praktijk alles anders is. Dat zien, dat leren herkennen en dan aanvoelen waar je moet kijken om echt te snappen wat er in rapportages staat en waar het “upside potential” zit.  Kandidaten gaan vol aan de bak en zijn na 2 of 3 dagen in staat om op een totaal andere manier naar cijfers en rapportages te kijken,  ze zien “upside potential” door de andere bril waarmee ze kijken, bijvoorbeeld door analyse van non-quality issues en door het snappen van Net Working Capital elementen.

Korte schets:

We beginnen met de constatering dat iedere rapportage getallen laat zien die een combinatie zijn van iets van business reality + bewuste fouten +onbewuste fouten+ correcties op eerdere fouten+ onetimers. En dat een groot deel van de business reality nog niet (goed) verwerkt is of op een andere plek in de resultatenrekening zit dan men zou verwachten. Het is bijna te bizar om te geloven, maar denkt u eens na over het feit dat de meeste business conclusies naar aanleiding van cijfers gebaseerd zijn op niet complete cijfers! En dat veel beschikbare business info (als je wel goed kijkt) gewoon voorhanden is zonder dat mensen die zien. Wij bieden inzicht en bewustzijn.

Hoe komen cijfers eigenlijk in de boeken, hoe lees je de reality– hoe maak je impact en hoe krijg je vaste grond onder de voeten in dit moeras.  We praten over fouten door incompetentie, bewuste fraude, compliance, cushions, het spel der budget en forecast, slicing en dicing, etc.  Maar vooral: een goede financial wacht niet op de boekhouder om diens cijfers over te nemen. Een goede financial weet wat eruit gaat komen (kpi’s, runrates, business info, etc.) en confronteert de boekhouder met de delta.  Samen kom je dan tot voortschrijdend inzicht. Maar welke Finance Manager of controller kijkt zo naar de cijfers?   Hoeveel mensen accepteren de rapportages van boekhouders zonder echt te doorgronden wat er onder zit en komen er dan vanaf (en maken de situatie nog meer bizar)  met verklaringen van de delta’s die vaak ook weer niet kloppen.

Een crash course boekhouden en rapportage, streetwise finance, spelen met cijfers, zaken herkennen, impact maken , kasstromen, etc.

Assessment Controller Ontwikkelassessment Controller Finance Team Optimalisatie Ontwikkeling controller

ZERO HUMAN CAPITAL DESTRUCTION.
Van CFO level tot Controllers en Administrateurs. Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Door het vergelijken van vakinhoudelijke denkkracht en denkrichtingen met die van duizenden Finance professionals, wordt duidelijk wat voor type professional iemand is, waar ruimte ligt voor groei. Omdat we ook blokkades en handvatten kunnen duiden, zijn onze assessments bijna een non-brainer vooraf aan beslissingen: Aannemen y/n, handvatten voor goede start, welke verdere educatie, optimale baan of uitdaging, coaching nodig of gewoon een goede leermeester?