Objectief vaststellen van de kracht van uw finance team en haar teammembers

Bij uitstek zijn we in staat om verassend fris en objectief vast te stellen wat de kracht is van uw team. Kloppen de krachten van de collega’s bij de posities die ze innemen? Heeft u talenten die u niet eerder zag ?   Zullen we uw onderbuikgevoel over bepaalde collega’s voor u objectiveren ?

We tonen de krachten, individueel en van het team, afgezet t.o.v. duizenden andere professionals in Finance. Wereldwijd. Indien u wenst koppelen we individuele gesprekken en een eye-opening workshop aan het in kaart brengen van het team.

We zagen duizenden mensen via de vakinhoudelijke online scan en honderden professionals via het ontwikkelassessment. Soms zagen we de vakinhoudelijke kant en soms daarbij ook de menskant via de complementaire tool.   We onderscheiden ons van mogelijke andere aanbieders door de harde objectivering van de werkelijke vakinhoudelijke krachten op het Finance gebied.   Geen generieke IQ testen maar werkelijke inzichten in het vakgebied, waarbij we objectief kunnen zien wie het vakinhoudelijk echt snapt en wie net niet. Soms via een online spiegel, soms via face-to-face ontwikkelassessments- maar steeds weer gericht op het echte begrip van talent en potentieel van de kandidaat.

We pasten het ontwikkelassessment toe in vele landen en ten behoeve van nog veel meer nationaliteiten. We specialiseerden ons in de vakinhoudelijke krachten van professionals in Finance, met nadruk op de zeer verschillende eigenschappen en krachten die Financial Control doen onderscheiden van Business Control.

Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Duizenden kandidaten keken al in onze spiegels. We delen ook graag onze bevindingen, bijvoorbeeld met workshops over het verschil tussen business controllers en financial controllers. Alsmede over hoe beide groepen professionals meer impact kunnen maken.