Online scan Professionals in Credit Control

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf.   Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet voortkomt uit opleidingsniveau of CV, maar via de scan zeer objectief wordt vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar ze op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

We kunnen aantonen of een kandidaat meer technisch credit control is georiënteerd dan wel customer georiënteerd. En we tonen aan waar de kandidaat staat t.o.v. andere professionals.

De Credit Control scan betreft 24 vragen met 5 verschillende antwoorden die soms net goed zijn maar soms ook net fout. De persoon die “het” echt snapt maakt precies de juiste keuze in de beantwoording en zal door gewichten toe te kennen aan de beantwoording ook zijn of haar relatieve voorkeursrichting tonen. De scores op de goede antwoorden en de keuze en de zwaarte van de beantwoording geeft inzicht in krachten in verschillende diepere richtingen van het vakgebied. Het patroon van beantwoording geeft inzicht in hoe sterk iemand is in zijn of haar vakgebied en op welke deelgebieden die krachten het beste naar voren komen.

De Credit Control scan meet technische vakinhoudelijk denkkracht via antwoordrichtingen betreffende analytische kracht, juridische kennis en specialistische credit control kennis.

Beantwoording van vragen over assen als winst focus, logisch denken en kwaliteitsdenken toont de kandidaat zich een sterkere business partner.

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf.