Online scan Professionals in ICT/BI

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf.   Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet voortkomt uit opleidingsniveau of CV, maar via de scan zeer objectief wordt vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar ze op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

We kunnen aantonen of een kandidaat meer technisch is georiënteerd dan wel customer georiënteerd. En we tonen aan waar de kandidaat staat t.o.v. andere professionals in de wereld.

De ICT scan en de BI scan zijn twee verschillende scans. Bij beide scans betreft het vragen met 5 verschillende antwoorden die soms net goed zijn maar soms ook net fout. De persoon die “het” echt snapt maakt precies de juiste keuze in de beantwoording en zal door gewichten toe te kennen aan de beantwoording ook zijn of haar relatieve voorkeursrichting tonen. De scores op de goede antwoorden en de keuze en de zwaarte van de beantwoording geeft inzicht in krachten in verschillende diepere richtingen van het vakgebied. Het patroon van beantwoording over ongeveer 30 korte vragen geeft inzicht in hoe sterk iemand is in zijn of haar vakgebied en op welke deelgebieden die krachten het beste naar voren komen.

De ICT scan meet technische vakinhoudelijk denkkracht via antwoordrichtingen betreffende werkplek beheer, infrastructuur en applicatie. Beantwoording van vragen over de assen architectuur, service management en informatie geeft relatieve krachten aan de user kant.

De BI scan meet technische vakinhoudelijk denkkracht via antwoordrichtingen betreffende data extractie, data modellering en data architectuur. Beantwoording van vragen over de assen rapportage, data governance en data vision geeft relatieve krachten aan als business georiënteerde BI professional.

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf.