Door middel van een online scan meten wij in ongeveer één uur de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet wordt bepaald uit opleidingsniveau of een CV, maar via de scan zeer objectief kan worden vastgelegd. Een onderscheid ook dat alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar ze op moeten letten bij het invullen van de volgende vacature.

De scans zijn gebaseerd op de bevindingen van honderden ontwikkelassessments wereldwijd op professionals, in combinatie met tientallen jaren internationale CFO / CEO ervaring van de ontwikkelaars. We vonden en bouwden een set hoogst onderscheidende vragen en antwoorden. Hierbij zijn bij de meeste vragen meerdere antwoorden goed, maar gaat het om de nuance. Slechts via authentieke vakinhoudelijke kracht maakt een kandidaat het onderscheid tussen antwoorden die net wel goed of net niet goed zijn.

Businesscontroller.nu heeft verschillende scans beschikbaar:

Online Scan Professionals in Finance:
Deze scan toont aan of een kandidaat meer Financial Control georiënteerd is, dan wel beter past in en rol als business partner. En de scan toont aan waar de kandidaat staat t.o.v. duizenden Finance professionals wereldwijd. Natuurlijk zegt de pure vakinhoudelijke denkkracht niet alles over een persoon, maar na duizenden kandidaten kunnen we stellen dat de scan scherp en precies weergeeft hoe sterk iemand is.

Voor verschillende doelgroepen hebben we verschillende niveaus.

Afstudeerder / Beginnend op arbeidsmarkt: NL/UK versie

Controller / Manager : NL / UK / FR versie

CFO : NL/ UK versie

Online Scan Financial Controller (IFRS):
Deze scan test waar u als financial controller staat in uw ontwikkeling van boekhouder tot deskundige waar het betreft meer complexe financial control vraagstukken, verslaggeving en IFRS regelgeving. Natuurlijk is een scan te beperkt en de tijdsduur te kort om alle facetten van het vakgebied te raken, maar de verscheidenheid van onderwerpen is groot genoeg om uw vakinhoudelijke denkkracht en ervaring in kaart te brengen en af te zetten tegen uw collega’s in de markt.

Online Scan IFRS expert:
Deze scan test dieper uw kennis op IFRS gebied, waarbij de praktijk niet uit het oog wordt verloren. Met name bedoeld voor zwaardere (internationale) finance manager/corporate control functies. In hoeverre is de kandidaat een pure expert of begrijpt hij/zij daarnaast ook de praktische toepassing van de regelgeving.

Online scan Cyber Security:
Via de online scan op cyber security testen we of een individu denkkracht heeft op dit gebied. De hoofdassen zijn awareness en organisatie versus technische kennis. Meer in detail meten we of mensen beeld hebben bij bijvoorbeeld risico’s van hun handelen, de noodzaak alert te zijn op menselijk falen om hun heen, de organisatorische gevolgen van risico’s snappen en/of simpelweg technisch erg goed zijn op dit vakgebied.

Online scan Uitvoerend Financial Control:
Op verzoek van onze klanten breiden we de portefeuille eind 2019 uit met een hele praktische scan. Puur bedoeld om mensen werkzaam in de Financial Control praktijk te testen op denkkracht, inzicht en kennis op allerlei deelaspecten van het vakgebied. Vaak worden deze verondersteld standaard aanwezig te zijn via opleiding en werkervaring, maar de praktijk is weerbarstig. Denkt u aan zaken als voorzieningen, consolidatie, afschrijvingen, kasstromen en buitenlandse BTW.

Online Scan ICT:
De ICT scan meet technische vakinhoudelijk denkkracht via antwoordrichtingen betreffende werkplek beheer, infrastructuur en applicatie. Beantwoording van vragen over de assen architectuur, service management en informatie geeft relatieve krachten aan de user kant.

Online Scan Business Intelligence:
De BI scan meet technische vakinhoudelijk denkkracht via antwoordrichtingen betreffende data extractie, data modellering en data architectuur. Beantwoording van vragen over de assen rapportage, data governance en data vision geeft relatieve krachten aan als business georiënteerde BI professional.

Meest logisch worden de scans ingezet bij:

  • het initieel filteren van kandidaten (recruitment)
  • een objectieve veiligheidscheck op de laatste 2 of 3 kandidaten (recruitment) voor vast of interim
  • het doormeten van een afdeling (iedereen op juiste stoeltje, complementair aan elkaar, etc.)
  • het identificeren van talent bij integratie/acquisitie processen
  • het objectiveren in breedste zin van het woord van krachten van professionals in Finance

Wij bouwden unieke tools. Hiermee brengen wij de werkelijke vakinhoudelijke kracht en het ontwikkelpotentieel van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf in beeld. Duizenden kandidaten keken al in onze spiegels. We delen ook graag onze bevindingen, bijvoorbeeld met workshops over het verschil tussen business controllers en financial controllers. Alsmede over hoe beide groepen professionals meer impact kunnen maken.