Online Scans Financial Controller (IFRS) en IFRS Expert

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf. Heeft een kandidaat het vakgebied echt in de vingers of juist net niet? Een onderscheid dat niet wordt bepaald door opleidingsniveau of een CV, maar via de scan zeer objectief kan worden vastgesteld. Een onderscheid dat ook alle betrokkenen helpt bij de juiste keuzes. Over waar iemand op termijn al dan niet past, of waar u op moet letten bij het invullen van de volgende vacature.

Volgend op de meer generieke vakinhoudelijke scans beschikken we per 2019 over twee online scans die specifiek op Financial Control en IFRS ingaan. Een bijzonder mooie tool die uw team of uw kandidaat een goede spiegel voorhoudt en aanknopingspunten geeft om de verder ontwikkeling van uw capaciteiten en carrière vorm te kunnen geven.

Online Scan Financial Controller (IFRS):
Deze scan test waar u als financial controller staat in uw ontwikkeling van boekhouder tot deskundige waar het betreft meer complexe financial control vraagstukken, verslaggeving en IFRS regelgeving. Natuurlijk is een scan te beperkt en de tijdsduur te kort om alle facetten van het vakgebied te raken, maar de verscheidenheid van onderwerpen is groot genoeg om uw vakinhoudelijke denkkracht en ervaring in kaart te brengen en af te zetten tegen uw collega’s in de markt.

Online Scan IFRS expert:
Deze scan test dieper uw kennis op IFRS gebied, waarbij de praktijk niet uit het oog wordt verloren. Met name bedoeld voor zwaardere (internationale) finance manager/corporate control functies. In hoeverre is de kandidaat een pure expert of begrijpt hij/zij daarnaast ook de praktische toepassing van de regelgeving.

 

Wij meten de werkelijke vakinhoudelijke kracht en potentie van uw collega, uw team, uw kandidaat of uzelf.